PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nebih ili ne bih?

Pravilno se piše NE BIH.

NA PRIMER: Ne bih počinjao priču o fudbalu.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne bi, ne bismo, ne biste