KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Pisanje brojeva.
Kako se pravilno govori i piše broj 100: sto ili stotina?

Pravilno se govori i piše oboje, sto i stotina.

Kod pisanja višečlanih brojeva, u u sastavljenom obliku upotrebljava se STO, pa se piše četiristo, petsto, šesto i slično, dok se u rastavljenom obliku upotrebljava STOTINA, pa se piše pet stotina, šest stotina, sedam stotina i slično.


NA PRIMER:
Rekao sam ti već sto puta.
Nekoliko stotina gledalaca je na tribinama.