KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Pisanje brojeva.
Kako se pravilno govori i piše: pesto ili petsto?

Pravilno se govori i piše petsto.
Brojevi se dele na jednočlane (na primer: petsto) i višečlane (na primer: petsto pet).
Jednočlani brojevi se dele na osnovne ( na primer: pet) i izvedene, koji nastaju kada se osnovnom broju nadoda broj sto (na primer: petsto).


NA PRIMER:
Petsto puta ti govorim da nisi u pravu.
Ulaznica košta petsto dinara.