KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Pisanje brojeva.
Kako se pravilno govori i piše: četirsto ili četiristo?

Pravilno se govori i piše četiristo.
Brojevi se dele na jednočlane (na primer: četiristo) i višečlane (na primer: četiristo deset).
Jednočlani brojevi se dele na osnovne ( na primer: četiri) i izvedene, koji nastaju kada se osnovnom broju nadoda broj sto (na primer: četiristo).


NA PRIMER:
Četiristo sadnica drveća je pripremljeno za pošumljavanje.
Ovu školu pohađa četiristo učenika.